AB, tüm Avrupa’nın Genişbant İnternet Altyapı Haritasını çıkarıyor

AB, tüm Avrupa’nın Genişbant İnternet Altyapı Haritasını çıkarıyor

AB, Genişbant İnternet Altyapısı Haritalandırma Çalışması ile tüm birlik ülkelerinde, Dijital Ajanda kapsamında Yeni Nesil Şebekelerin kurulması/yaygınlaşması için elektronik haberleşme şebekelerinde yapılacak yatırımlara ilişkin verilecek AB fonlarının daha verimli ve uyumlu kullanılmasını temel esas olarak ele almayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, üye ülkelere yapacakları yatırımlarda kullanabilecekleri fonlar derinlemesine analiz edilmiştir. Bu sayede, işletmecilerin altyapı maliyetleri azaltılarak, en doğru ve faydalı genişbant ağının en düşük maliyetlerle yapılabilmesi amaçlanmıştır.

10592
0
PAYLAŞ
AB Genişbant Altyapı Haritası

Avrupa Komisyonu Genişbant İnternet Altyapısı’nı çıkarmak için daha önce bir çalışma başlatmıştı. Tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan coğrafyada Genişbant İnternet Altyapısı Haritalandırma Çalışması için ilk faz çalışmalarına 2012 yılında ve ikinci faz çalışmalarına 2014 yılında başlamıştı. Bu amaçla Komisyon,  TÜV Rheinland ve WIK-Consult şirketlerine “SMART 2012/0022 – Genişbant ve Altyapı Haritalandırma Çalışması” ve “SMART 2014/0016 – Genişbant ve Altyapı Haritalandırma Çalışması” adında çalışmalar yaptırmıştı.

Bu çalışmada 4 tip genişbant haritalandırması esas alınmıştır:

  1. Altyapı haritalandırması

Altyapının coğrafi olarak detaylandırılması ve görselleştirilmesi; altyapıya ilişkin verilerin toplanması, Enerji ve su kaynakları da hesaba katılarak kullanılabilecek uygun altyapının tespiti (boru, kanal, göz, fiber, kablo vb.),

  1. Sunulan ve sunulması planlanan hizmetlerin haritalandırılması

Genişbant servislerinin sunumlarında duyulan bant genişliği, hız, teknoloji, servis sağlayıcılar ve servis kalitesine ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi ve kullanışlı veri setlerinin üretilmesi,

  1. Taleplerin haritalandırılması

Coğrafyaya göre değişik kullanıcı gruplarının taleplerinin haritalandırılması,

  1. Yatırım ve fonların haritalandırılması

Bütün konsolide veriler ışığında finansal kaynaklara ve gereksinimlere göre genişbant projelerinin fon haritasının çıkarılması.

Bu bağlamda, EU28 içinde hâlihazırda 45 tip operasyonel haritalamanın bulunduğu, bir çok üye ülkede yukarıdaki bahsedilen haritalama yöntemlerine göre elde edilmiş verilerin en az birinin şu an için mevcut olduğu belirtilmektedir. Ayrıca,  bunların en fazlaca olanlarının da hizmetler ve altyapının haritalandırılmasına ilişkin veriler olduğu ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı dokümanlara https://www.broadbandmapping.eu/downloads/ adresinde herkese açık bir şekilde yer verilmektedir.

Söz konusu haritalama çalışmaları birçok ülkede büyük ölçekte tamamlanmış olup, bazı ülkelerde de halen devam etmektedir.

Sitedeki verilere göre haritalamanın tamamlanma yüzdeleri aşağıdaki oranlarda açıklanmıştır;

AB Genişbant Altyapı Haritası Tamamlanma Yüzdesi
AB Genişbant Altyapı Haritası Tamamlanma Yüzdeleri

Örneğin Almanya üzerinde yapılan haritalamada; Almanya’nın Altyapı Atlası “Web-GIS Application” adlı bir uygulama ile çıkartılmış durumda. Almanya’nın Türk Telekom’u diyebileceğimiz Deutsche Telecom büyük oranda yatırımlarını bu haritayı kullanarak yapmaktadır. Ancak, bu uygulamaya sadece yetkili kişilerin girişine izin verilmektedir.

Bu çalışma ile AB ülkelerinde, kullanıcıların artan internet kapasitesi ihtiyacının karşılanabilmesi için yapılması gereken yatırımların ortak ve şeffaf bir yönlendirme neticesinde, çok yüksek yatırım maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiştir. Aynı konuda ülkemizde de benzer çalışmalar ağır aksak da olsa devam etmektedir.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız;

Adil Kullanım Kotası (AKK) kalkıyor mu?

Adil Kullanım Kotası (AKK) kalkıyor mu?-2

 

BİR CEVAP BIRAK